Kødædende planter

FÆLDETYPE
ARTER
SLÆGT
FAMILIE
UDBREDELSE
PASSIV Faldgrube

2
1
15
1
8
117
1

Brocchinia
Catopsis
Heliamphora
Darlingtonia
Sarracenia
Nepenthes (kandebærer)
Cephalotus

Bromeliaceae
Bromeliaceae
Sarraceniaceae
Sarraceniaceae
Sarraceniaceae
Nepenthaceae
Cephalotaceae

Venezuela, Guayana
Sydlige Florida - SØ Brasilien
Guayana
Oregon - Californien
Østlige USA - Midt Canada
SØ Asien, Madagascar
SV Australien
Limpind
1
2-7
1
1
Ibicella
Byblis
Triphyophyllum
Drosophyllum
Martyniaceae
Byblidaceae
Dioncophyllaceae
Drosophyllaceae
Sydlige USA - Mexico
Vest Australien
Sierra Leone - Liberia
Portugal - Marokko (kyster)
A
K
T
I
V
Langsom Fluepapir
96
209
Pinguicula (vibefedt)
Drosera (soldug)
Lentibulariaceae
Droseraceae
Nordlige halvkugle
Hele verden undtagen Antarktis
Hurtig Rævesaks
1
1
Dionaea
Aldrovanda
Droseraceae
Droseraceae
N og S Carolina (USA)
Central Eurasien, Afrika, Kina
Musefælde
225
Utricularia (blærerod)
Lentibulariaceae
Hele verden undtagen Antarktis
Pumpe Åleruse
21
Genlisea Lentibulariaceae Afrika, Mellem-Syd

Oversigt over kødædende planter (Carnivore) tabel

FÆLDETYPE
ARTER
SLÆGT
FAMILIE
UDBREDELSE
PASSIV

Faldgrube

2
1
15
1
8
117
1

Brocchinia
Catopsis
Heliamphora
Darlingtonia
Sarracenia
Nepenthes (kandebærer)
Cephalotus

Bromeliaceae
Bromeliaceae
Sarraceniaceae
Sarraceniaceae
Sarraceniaceae
Nepenthaceae
Cephalotaceae

Venezuela, Guayana
Sydlige Florida – SØ Brasilien
Guayana
Oregon – Californien
Østlige USA – Midt Canada
SØ Asien, Madagascar
SV Australien

Limpind

1
2-7
1
1

Ibicella (?)
Byblis
Triphyophyllum
Drosophyllum

Martyniaceae
Byblidaceae
Dioncophyllaceae
Drosophyllaceae

Sydlige USA – Mexico
Vest Australien
Sierra Leone – Liberia
Portugal – Marokko (kyster)

AK- TIV
Langsom

Fluepapir

96
209

Pinguicula (vibefedt)
Drosera (soldug)

Lentibulariaceae
Droseraceae

Nordlige halvkugle
Hele verden undtagen Antarktis

Hurtig

Rævesaks

1
1

Droseraceae
Droseraceae

N og S Carolina (USA)
Central Eurasien, Australien, Afrika, Kina, Japan

Musefælde

225

Utricularia (blærerod)

Lentibulariaceae

Hele verden undtagen Antarktis

Pumpe

Åleruse

21

Genlisea

Lentibulariaceae

Afrika, Mellem-Syd Amerika

Kommentarer til tabellen

Carnivore planter defineres som planter, der kan a) lokke, b) fange, c) nedbryde mindre dyr gennem en exogen (udvendig, dvs. på fældens overflade) fordøjelsesproces samt d) optage nedbrydningsprodukterne gennem kirtler på fældens overflade.

Mange planter evner én eller flere af punkterne, men alle fire skal være opfyldt, før planten kan kaldes kødædende.
Inddelingen i skemaet er baseret på, om fælden eller dele af den udfører en bevægelse under fangsten (Passiv, Aktiv) samt, hvilken fangstmetode der anvendes. 

Antallet af arter er for flere slægter steget kraftigt i de senere år både som følge af en opsplitning af ‘gamle’ arter og fund af nye arter. Det samlede antal carnivore blomsterplanter er på denne baggrund godt og vel 600.

Drosophyllum, der tidligere var placeret i Droseraceae har siden 2009 fået sin egen familie Drosophyllaceae, der anses for nærmere beslægtet med Dioncophyllaceae end med Droseraceae. Slægterne Biovularia og Polypompholyx er nu inkluderet i Utricularia. Lentibulariaceae er et ofte brugt synonym for Utriculariaceae, blærerodfamilien. Slægterne Brocchinia, Catopsis og Ibicella indeholder også ikke-carnivore arter. En enkelt art Paepalanthus bromeliodies (Eriocaulaceae, en nærtstående familie til Bromeliaceae) med primitive faldgrubefælder er muligvis også carnivor. Det blev i 1916 påvist at Ibicella kunne optage albumin gennem bladene, og den blev derfor anset for carnivor, men det er siden blevet afvist. 

Brocchinia, Catopsis (og Paepalanthus) er de eneste énkimbladede slægter med carnivore arter. For artsrige slægter, kan det angivne antal opfattes som et minimumstal, idet der stadig er mulighed for at finde flere arter i ufuldstændigt udforskede områder.

Klik på slægterne med grønt og få en nærmere beskrivelse af arter, fælder og fangstmetoder.

Se også publikationslistens abstract 67, hvor følgende foredrag kan downloades: Liv og død i kødædende planters faldgrubefælder, specielt i slægten Sarracenia.

Se desuden Carnivori på frimærker, hvor arterne vist på frimærkerne er omtalt.

Publikationslistens nr. 9, 11, 14 og 67 er populærvidenskabelige artikler om kødædende planter.
Nr. 8 er en videnskabelig artikel om Sarracenia.

 

H. S. Heide-Jørgensen – opdateret September 2020