Cardiocrinum

2,5 m høje blomstrende Cardiocrinum giganteum

Højresnoet og en sjældent forekommende venstresnoet
havesnegl, Cepaea hortensis

Æg af liljebille på underside af Cardiocrinum blad

To blomsterstande af kæmpelilje med 13 og 18 blomster

     Cardiocrinum giganteum, kaldet kæmpelilje, stammer fra Himalaya og bliver 2-3 m høj med næsten 20 cm lange velduftende trompetformede blomster og store hjerteformede blade. Den blomstrer i juli i op til 14 dage afhængigt af antallet af blomster. De midterste åbner sig først. Knopperne sidder opret i klasen, mens blomsterne er udstående til hængende. Efter blomstring vokser frugtstilken i længden og bøjer opefter, så kapslerne sidder opret ligesom knopperne. Løget er et såkaldt skælkældt løg, der kun består af nogle få tykke løgskæl. Det blom-stringsdygtige løg kan blive op til 20cm i diameter. Der er op til 5 arter i slægten afhængigt af, om nogle af arterne i stedet for henføres til slægten Lilium.

Dyrkningsvejledning
     Kæmpelilje tåler ikke stående vand omkring løg eller rødder og trives derfor bedst på en veldrænet, men fugtighedsbevarende, næringsrig jord. Læ og let skygge er bedst, idet fuld sol kan svide de store blade. Løget anbringes med toppen lige under jordskorpen, og der bør vinterdækkes mod hård frost. Skønnes jorden ikke velegnet graves et hul på 1½ spadestiks dybde og lige så bredt. Bland jorden op med kompostjord eller bladmuld og evt. lidt sand, leca eller smuldret bark som dræningsmiddel. Planten er næringskrævende, og lidt naturgødning eller alm. plænegødning om foråret betaler sig. Planteafstanden bør være mindst 70 cm.

     Havesnegle går efter de helt unge blade, så små huller bliver til store huller i de udvoksede blade. Snegle kan holdes væk fra unge skud med en ring af hvidløgspasta omkring plantens basis. Det er formentlig også effektivt at vande med hvidløgsvand. Liljebiller (Lilioceris lilii) kan angribe, men synes at foretrække smalbladede liljer, hvis der er sådanne i nærheden. Billerne er fremme fra starten af april, dvs. inden Cardiocrinum har udfoldet det første blad. Selv om det er en smuk bille, bør liljebillen holdes i ave manuelt. Insektmidlet pyrethrum skulle også være effektivt. Mosegrise spiser løgene, så har man mosegrise i haven, er det næppe værd at forsøge med kæmpelilje.

     Løget dør efter blomstring, men sætter forinden sideløg. Disse kan udplantes om efteråret eller det følgende forår og kan så blomstre efter 3-4 år. Er eftersommeren lang og varm, kan frøene nå at modne, og jeg er vidende om, at frø, jeg har foræret væk, er spiret. Fra frøplante kan det tage op til 7 år at opnå blomstring. Planten er ikke velegnet til dyrkning i potter, hvis hensigten er, at den skal blomstre.

     Kæmpelilje har længe været svær at få fat på, men den er i de sidste par år set i flere planteskoler til priser mellem 130 og 200 kr afhængigt af løgets størrelse. Der refereres flere steder til en stor bestand i parken til Sofiero Slot i Skåne, men denne bestand er væk nu. Herhjemme er den for nylig udplantet i Fredensborg Slotspark.

20 cm lange Cardiocrinum blomster set forfra og fra siden

Fuldt udviklede rosetter af kæmpelilje foran blomstrende syren og rhododendron primo juni.

Liljebiller (Lilioceris lilii) i parring

Liljebille larve beskyttet af ekskrementer på ryggen sidder på undersiden af liljeblad og æder det fra spidsen og bagud

H. S. Heide-Jørgensen, juni 2004.