Fuglespredning af mistelten (Viscum album)

Opdateret april 2023

     I foråret 1991 satte jeg 10 frø af mistelten (Viscum album) på unge grene af et ’Golden delicious’ æbletræ, og 2 år efter spirede to planter frem og til alt held en han- og en hunplante. Siden har munk og silkehale sørget for, at der nu er over hundrede mistelten i haven fordelt på 3 æbletræer, en rødtjørn og et paradis æbletræ. Der er også afsat frø på en række andre træer og buske, men dem har misteltenen ikke kunnet acceptere som vært, eller træerne har afvist misteltenen. Læs mere om misteltens biologi i artiklerne: Mistelten-Viscum album (Publikation 68), Mistelten biologi, Dyrkning af mistelten og Danske og andre nordiske snylteplanter (Publikation nr. 60).

    Det har været en fornøjelse at følge planterne gennem årene og blive klogere på deres spiring, vækst, bestøvning og spredning. Den oprindelige hanplante nåede for et par år siden en længde på 2 m, så den måtte beskæres for ikke at slæbe mod jorden. Værtstræet bliver hvert år beskåret kraftigt, da der skal skabes plads til et Filippa æbletræ (Golden delicious giver på vore kølige breddegrader kun gode æbler i de varmeste somre).

I foråret 2023 fik haven igen besøg i 2-3 dage af to flokke af silkehaler på 12-14 stk. De brugte tiden på at spise mistelten bær, inden trækket fortsatte nord på. Billederne herover viser en silkehale aflevere et rosarie på minimum 6 frø samt en Tsuga sp., hvor der hænger ca. 15 rosarier på grenene. Når fuglene havde fyldt maverne med en halv snes bær, fløj de ca. 30 m fra misteltenen hen til Tsuga træet, hvor de satte sig en halv snes minutter for at fordøje bærrene, inden de vendte tilbage efter flere bær. Silkehalen er således en langdistance spreder, mens munken er en kortdistance spreder, der som hovedregel afsætter frøene på samme træ som bærer misteltenen. Se artiklen om Viscum album

    Videofilmen er optaget med håndholdt kamera til dels gennem et vindue med 3-lag glas. Den viser, hvordan munk og silkehale arbejder med bærrene på hver sin måde. Munken spreder stort set kun frøene inden for samme træ, mens Silkehalen er en langdistance spreder ligesom Misteldroslen, der bruger samme teknik som silkehalen, men misteldroslen er en skovfugl, der sjældent ses i villahaver.

Se video nederst på siden. (lydsporet forventes forbedret, når fuglene synger igen – desværre udeblev munken i foråret 2021 – den kom igen i 2923, men kun på træk).

H. S. Heide-Jørgensen, oktober 2020.