Fuglespredning af mistelten (Viscum album)

Bird dispersal of Viscum (English text further down)

     I foråret 1991 satte jeg 10 frø af mistelten (Viscum album) på unge grene af et ’Golden delicious’ æbletræ, og 2 år efter spirede to planter frem og til alt held en han- og en hunplante. Siden har munk og silkehale sørget for, at der nu er over hundrede mistelten i haven fordelt på 3 æbletræer, en rødtjørn og et paradis æbletræ. Der er også afsat frø på en række andre træer og buske, men dem har mistelten ikke kunnet acceptere som vært, eller træerne har afvist misteltenen. Læs mere om misteltens biologi i artiklerne: Viscum biologi – Dyrkning af mistelten og Danske og andre nordiske snylteplanter (Publikation nr. 60).

    Det har været en fornøjelse at følge planterne gennem årene og blive klogere på deres spiring, vækst, bestøvning og spredning. Den oprindelige hanplante nåede for et par år siden en længde på 2 m, så den måtte beskæres for ikke at slæbe mod jorden. Værtstræet bliver hvert år beskåret kraftigt, da der skal skabes plads til et Filippa æbletræ (Golden delicious giver på vore kølige breddegrader kun gode æbler i de varmeste somre).

    Videofilmen er optaget med håndholdt kamera til dels gennem et vindue med 3-lag glas. Den viser, hvordan munk og silkehale arbejder med bærrene på hver sin måde. Munken spreder stort set kun frøene inden for samme træ, mens Silkehalen er en langdistance spreder ligesom Misteldroslen, der bruger samme teknik som silkehalen, men misteldroslen er en skovfugl, der sjældent ses i villahaver.

Se video nederst på siden. (lydsporet forventes forbedret, når fuglene synger igen til foråret 2021)

Bird dispersal of Mistletoe seeds (Viscum album)

    In the spring 1991 I placed ten seeds of the European Mistletoe (Viscum album) on young twigs of a ‘Golden delicious’ apple tree and two years later two plants appeared – luckily one female and one male. Since then, Blackcaps and Bohemian Waxwings have caused that now, 27 years later, there are more than hundred mistletoes established on three apple trees, plus one Crataegus laevigata, and one Malus baccata. Read more about Viscum album on the page Viscum biology, Growing Viscum, and in publication 69.

    It has been a pleasure to follow the plants through the years and become wiser on their germination, growth, pollination, and dispersal. The original male plant reached a length of two meters a few years ago and I had to prune it to prevent it swiping the ground. Every year the host tree is pruned heavily to provide space for a Filippa apple tree (In Denmark ‘Golden delicious’ only gives good apples in warm and sunny summers).

    The video was shut by handheld camera partly through a window with three layers of glass. It shows how two species of birds handle the berries in different manners. Generally, the Blackcap disperses the seeds within the same tree, while the Bohemian Waxwing is a long distance disperser like the Mistletoe Thrush which uses the same technic as the Waxwing, but the Mistletoe Thrush is a woodland bird and it rarely visits gardens.

The video has subtitles in English but Danish speak. (The sound-track will be improved in the spring 2021).

H. S. Heide-Jørgensen, oktober 2020.

Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin