ANHOLT - naturperle i Kattegat

Heide-Jørgensen H S, 2013. Anholt – en naturperle i Kattegat. Landskabs- og vegetationsændringer i nyere tid.

Abstract/Summary:
Artiklen er baseret på et foredrag holdt den 19. januar i Botanisk Forening som opfølgning på foreningens sommer-ekskursion til Anholt i 2012. Efter en kort oversigt over øens landskabsmæssige bestanddele og udvikling siden istiden illustreres nogle af de væsentligste ændringer i landskab og vegetation igennem det 20. århundrede og frem til 2012. Hovedårsagerne til forandringerne er ændrede havstrømme, kraftigere storme og tilgroning med selvsået bjergfyr. Hertil kommer for Ørkenens sarte lichenhede påvirkning fra et ekspanderende revlingtæppe og det invasive mos Campylopus introflexus. Artiklen/foredraget afsluttes med udvalgte eksempler på den rigdom af lichen arter, der gør Ørkenen så enestående og bevaringsværdig i botanisk forstand. – Download publikation 64.

English readers: Link to pdf-file above. All plant names are in Latin.