Seneste nyt

Dronning Maries Dal, Øst-Grønland

Solopgang, Anholt

Rådvad, vinter

Sommer, Jydelejet Møn

Forår i Jægersborg Hegn

Efterår i Skäralid, Skåne

Maj 2024
Publikationslisten er opdateret.

Oktober 2023
Under Rejseindtryk:
Nyati beskriver en safaritur til Sydafrika.

August 2023
Under Rejseindtryk:
Nordatlanten beskriver et rigt illustreret krydstogt til Svalbard, Jan Mayen og Øst-Grønland

August 2023
Under Grønne fingre:
Havens Dyreliv er opdateret med et sensationelt besøg af en eghjort.

Maj 2023
Under Botaniske emner:
Siden med snylteplante frimærker er udvidet.

April 2023
Under Botaniske emner:
Nye fotos er tilføjet Fuglespredning af mistelten.

Marts 2023
Under Botaniske emner:

Siden Carnivore frimærker er omredigeret, rettet og udvidet. Tilsvarende for siden med snylteplante frimærker.

Januar 2023
Under Botaniske emner:

Siden Snylteplanter på frimærker er nu klar og opdateres løbende.

August 2022
Under Rejse indtryk:
Makedonien besøgt i 2015.

Maj 2022
Under Botaniske emner:

Der er tilføjet 20 nye mærker til siden om Carnivori på frimærker.

Marts 2022
Under Rejse indtryk:

Siden Entabeni er revideret og kraftigt udvidet.

Februar 2022
Under Kødædende Planter:

Siden Darlingtonia er revideret og udvidet.

Under Rejse indtryk:

Western USA beskriver med ca. 260 fotos primært naturindtryk fra flere rejser i det vestlige USA.

Januar 2022
Under Rejse indtryk:

Canadian Rocky  Mountains beretter om en tur på tværs af bjergkæden med fokus på landskab og planter.

Under Botaniske emner:

Siden Saprofyter? fortæller om mycoheterotrofe planter.

December 2021
Under Botaniske emner:

Under Kødædende planter er der tilføjet en beskrivelse af Aldrovanda og siden med Drosera (soldug) er revideret og betydeligt udvidet,

Carnivori på frimærker fortæller kort om frimærker og de afbildede kødædende planter.

Under seneste nyt:

Frimærker efterlyses med motiv af  kødædende planter og snylteplanter.

November 2021
Under Rejseindtryk:

Emnet Sydafrika 2011 er en fotodagbog fra en safaritur med bopæl i Shakati Reservatet (225 fotos + en video).

Oktober 2021
Under Grønne fingre:

Siden KAKTUS viser fotos med tekst fra både natur og kultur.

September 2021
Under Grønne fingre:

Havens dyreliv illustrerer hvilke dyr man kan se i en velbevokset villahave på ca. 700 m2 

August 2021
Under Rejse indtryk:

En rundtur på Island er beskrevet med 240 tekstede fotos.

Under Grønne fingre:

Tekst forbyttet på Passiflora undersider er nu rettet

Juli 2021
Under Rejse indtryk:

Færøerne er beskrevet med kultur, planter og fugle ved besøg på 10 af de 18 øer. 190 fotos.

Juni 2021
Under Rejse indtryk:

Entabeni Nature Reserve med ca. 150 illustrationer af dyr og planter

Maj 2021
Under Rejse indtryk:

Öland m.m. viser 200 fotos fra Öland og Gotland med fokus på orkidéer og kultur.

Vancouver Island beskrives også med næsten 200 fotos

April 2021
Under Botaniske emner:

Orkidé bestøvning omtaler først en række generelle forhold omkring bestøvning og derefter bestøvningen hos en række danske og udenlandske orkidéer. (ca. 120 illustrationer).

Marts 2021
Under Grønne fingre:

Vinterhaven  er et rigt illustreret indlæg om etablering af en vinterhave med blomster året rundt.

Februar 2021
Det har ikke været uden tekniske problemer at få overført alt fra den gamle til den nye hjemmeside, men nu skulle alle fejl være rettet.
En forkortet engelsk version er tilføjet og markeret med flag.

Under Botaniske emner:

Emnet Xerofytter (tørketilpassede planter) er tilføjet. Emnet er bl.a. relevant i forbindelse med siden Nordamerikanske ørkner.

Januar 2021
Under Rejseindtryk:

Nordamerikanske ørkner med 162 fotos

December 2020

Hjemmesiden er nu renoveret, moderniseret og udvidet med nye emner. Renoveringen betyder bl.a., at mange figurer er erstattet med større udgaver eller nye fotos, og der er foretaget sproglige rettelser. Af emner, der er kommet til fra december 2020, kan fremhæves:

Under Botaniske emner:
Arktisk botanik
Epifytter
Under Kødædende planter:
        Byblis
        Drosophyllum
        Dionaea
        Pinguicula (vibefedt)
Skælrod
Fuglespredning af mistelten.

Under Rejseindtryk:
Kenya 2019
Norge 2020
Anholt 1961-2017
Grønland 1967-2019 Del 1 & Del2.

Hermed tages der afsked med den gamle hjemmeside oprettet i 2004 – ren nostalgi