Seneste nyt

Sommer, Jydelejet Møn

Forår i Jægersborg Hegn

Efterår i Skäralid, Skåne

August 2021:
Under Rejseindtryk

En rundtur på Island er beskrevet med 240 tekstede fotos.

Under Grønne fingre:

Tekst forbyttet på Passiflora undersider er nu rettet

Juli 2021:
Under Rejseindtryk:

Færøerne er beskrevet med kultur, planter og fugle ved besøg på 10 af de 18 øer. 190 fotos.

Juni 2021:
Under Rejseindtryk:

Entabeni Nature Reserve med ca. 150 illustrationer af dyr og planter

Maj 2021:
Under Rejseindtryk:

Öland m.m. viser 200 fotos fra Öland og Gotland med fokus på orkidéer og kultur.

Vancouver Island beskrives også med næsten 200 fotos

April 2021:
Under Botaniske emner:

Orkidé bestøvning omtaler først en række generelle forhold omkring bestøvning og derefter bestøvningen hos en række danske og udenlandske orkidéer. (ca. 120 illustrationer).

Marts 2021:
Under Grønne fingre:

Vinterhaven  er et rigt illustreret indlæg om etablering af en vinterhave med blomster året rundt.

Februar 2021:
Det har ikke været uden tekniske problemer at få overført alt fra den gamle til den nye hjemmeside, men nu skulle alle fejl være rettet.
En forkortet engelsk version er tilføjet og markeret med flag.

Under Botaniske emner:

Emnet Xerofytter (tørketilpassede planter) er tilføjet. Emnet er bl.a. relevant i forbindelse med siden Nordamerikanske ørkner.

Januar 2021:
Under Rejseindtryk:

Nordamerikanske ørkner med 162 fotos

December 2020:

Hjemmesiden er nu renoveret, moderniseret og udvidet med nye emner. Renoveringen betyder bl.a., at mange figurer er erstattet med større udgaver eller nye fotos, og der er foretaget sproglige rettelser. Af emner, der er kommet til fra december 2020, kan fremhæves:

Under Botaniske emner:
Arktisk botanik
Epifytter
Under Kødædende planter:
        Byblis
        Drosophyllum
        Dionaea
        Pinguicula (vibefedt)
Skælrod
Fuglespredning af mistelten.

Under Rejseindtryk:
Kenya 2019
Norge 2020
Anholt 1961-2017
Grønland 1967-2019 Del 1 & 2.

Hermed tages der afsked med den gamle hjemmeside oprettet i 2004 – ren nostalgi