Seneste nyt

Forår i Jægersborg Hegn

Efterår i Skäralid, Skåne


Januar 2021:

Under Rejseindtryk:
Nordamerikanske ørkner med 162 fotos

December 2020:

Hjemmesiden er nu renoveret, moderniseret og udvidet med nye emner. Renoveringen betyder bl.a., at mange figurer er erstattet med større udgaver eller nye fotos, og der er foretaget sproglige rettelser. Af emner, der er kommet til fra december 2020, kan fremhæves:

Under Botaniske emner:
Arktisk botanik
Epifytter
Under Kødædende planter:
        Byblis
        Drosophyllum
        Dionaea
        Pinguicula (vibefedt)
Skælrod
Fuglespredning af mistelten.

Under Rejseindtryk:
Kenya 2019
Norge 2020
Anholt 1961-2017
Grønland 1967-2019 Del 1 & 2.

Hermed tages der afsked med den gamle hjemmeside oprettet i 2004 – ren nostalgi