DIONAEA

FLUEFANGER - Dionaea muscipula

Dionaea muscipula (fluefanger). Bemærk fanget stankelben t.v.

    Dionaea hører sammen med soldug (Drosera) og Aldrovanda til soldugfamilien, Droseraceae. Dionaea muscipula er slægtens eneste art, og den er hjemme-hørende i staterne Nord- og Syd-Carolina, hvor den gror relativt kystnært på sandholdig tørvejord. Det er et næringsfattigt substrat, men Dionaea skaffer sig de nødvendige kvælstof forbindelser ved fordøjelse af indfangede dyr primært insekter og edderkopper.  Dionaea er en flerårig rosetplante, der producerer fangstblade i sommerhalvåret. Om foråret og efteråret anlægges mindre blade med små inaktive fælder. Disse blade tjener alene til fotosyntese. Anset som kødædende siden 1760.

Klik på fotos herunder for detaljer om fangstforløbet, blomster m.m.

Fældens konstruktion

Fældens funktion

Blomst og frugt

H. S. Heide-Jørgesen, november 2020.

Retur til Oversigtsskema