H S Heide-Jørgensen 2008: Parasitic flowering plants

Forside: Castilleja coccinea. – Foto: Carol Gracie

Bog om snylteplanter

Citat fra Forordet af Dr. Job Kuijt:

The present book, therefore, fills a great need, and does so with style, and on a worldwide basis. It provides a harmonious account of fascinating information on a general ecological and evolutionary backdrop, and is profusely illustrated with excellent photographs. Dr. Heide-Jørgensen has done an outstanding job in providing a balanced presentation that will be a gem on anyone’s bookshelf, whether a professional or an interested naturalist. At long last, the parasitic plants of the world have received the treatment they so richly deserve.

Job Kuijt
University of Victoria, B.C.

Amyema scandens (Loranthaceae) fra Ny Caledonien blomstrer fra epicortical rod. Foto: Bernard Suprin.

Review by Prof. Dr. Harro J. Bouwmeester, Wageningen:

This beautifully illustrated encyclopedia of parasitic plants gives a fantastic overview of the morphological variety of parasitic plants, and describes and illustrates the adaptations that enable plants to be parasitic. The illustrations are magnificent and can only make you admire how nature has created such wonderful creatures almost as if it wants to mask their mal-intentions. In addition to the wonderful illustrations, the book reviews important aspects of plant parasitism such as the physiological mechanisms, the ecology and the putative evolution of parasitism in plants. Hence, the book is a rich source of facts and need-to-knows about parasitic plants and therefore will be a valuable handbook for scientists and a fine introduction to parasitism in plants for non-scientists.

Agelanthus flammeus (Loranthaceae) med retningsbestemt eksplosive blomster bestøvet af solfugle.  – Foto: Darrel C. H. Plowes.

Fakta om bogen:

Indbundet, XIV + 438 sider og ca. 50% illustrationer baseret på 1005 filer, hvoraf ca. 90% er farvefotos. 21 udbredelseskort foruden anden grafik. 9 forklarende boxe. Ordliste. Supplerende litteratur. Fotografliste (128 personer har bidraget med fotos). Index med ca. 5000 sidehenvisninger.

     Boganmeldelser               Prisnominering                Rettelser              Indholdsfortegnelse

Udgives af Brill i Holland med økonomisk støtte til trykning af 1. oplag fra Aage V. Jensens Fonde samt Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Listepris for 2. oplag, der udgives uden fondsmidler: 129 Euro eller 177 US$. Bestilling: se link til Brill samt annonce i URT 2-2008.

Jeg er meget taknemmelig for de mange billeder, jeg har fået lov at bruge af en lang række botanikere og andre natur interesserede nævnt i bogen. Nogle fagfolk har undret sig over, at jeg ikke har anvendt nogle af Dr. D. L. Nickrents mange glimrende fotos. Det ville jeg meget gerne, men Nickrent forbød mig at bruge fotos taget af ham, hans studerende og af Dr. Lytton Musselman. Hovedårsagen har nok været, at Dr. Nickrent opfattede min bog som en konkurrent til en bog, de havde planer om, og han tillod sig at sende en advarsel på e-mail til 49 botanikere om, at jeg er en parasit.

Viscum album (mistelten), han-blomster med åbne pollensække. - Foto: H S Heide-Jørgensen

Fakta om bogen:

Bogen er skrevet i et overvejende ikke-teknisk sprog; men hvor fagtermer benyttes, er de forklaret på stedet, i særlige bokse eller i ordlisten, så bogen kan læses af alle, der blot interesserer sig for natur. Plantenavne er dog med enkelte undtagelser holdt på latin, idet populærnavne kun har éntydig værdi i begrænsede lokale områder.

Kender du fotografen/copyright indehaveren.?

Mistletoe bird, Dicaeum arundinaceum, der fodrer sin unge med bær, formentlig af Amyema sp.?

Fotografen menes at hedde Philip Green. Hvis du har oplysninger, så fotografen kan spores, bedes du kontakte forfatteren.