Blomst og frugt hos Dionaea

    Dionaes blomster er hvide, først-hanlige, 5-tallige og ca. 2,5 cm i diameter. De sidder i en halvskærm på et op til 45 cm langt blomsterskaft og er således højt hævet over fælderne. De er afhængige insekter til fremmedbestøvning, og det er derfor hensigtsmæssigt, at de er højt hævet over fælderne, da det mindsker risikoen for, at bestøverne ender som bytte i fælderne. Frugtknuden er énrummet og frugten en kapsel med mange små frø.

H. S. Heide-Jørgensen, november 2020.

Retur til Dionaea eller til Oversigtsskema