70 – Skælrod, Lathraea squamaria (p 1-6).

Skælrod (Lathrae squamaria) er en helsnylter, der i Danmark træffes i muldrige løvskove. På grund af de skælformede lavblades bygning troede man tidligere skælrod var en kødædende plante. Forklaringen fremgår af artiklen. Rettelser/Corrigenda: Litteraturliste er tilføjet 5/4 2020. Forfatter: Heide-Jørgensen H S, 2020. Skælrod, Lathraea squamaria pp. 1-5. Download PDF...

60 – Danske og andre nordiske snylteplanter. – Danish and other Nordic parasitic plants. (with Figure legends in English). 40 pp.

Heide-Jørgensen H S, 2008. Danske og nordiske snylteplanter. - Danish and Nordic parasitic plants - with Figure legends in English. Abstract/Summary: Snylteplanter har udviklet evnen til at udnytte andre planters rodsystem og hos de mest avancerede også andre planters fotosynteseapparat til at skaffe sig vand og næring. I de varmere...

58 – Naturindtryk fra Kruger Nationalpark og omegn. 16 pp.

Heide-Jørgensen H S, 2006. Naturindtryk fra Kruger Nationalpark og omegn. Abstract/Summary: Der er gennem det 20. århundrede oprettet mange nationalparker rundt om i verden med stor betydning for bevarelsen af uerstattelige natur-værdier. Kruger Natinalpark i Syd-Afrika er en af de vigtigste. I til-stødende vildtreservater er der programmer for at hjælpe...