Afrikansk elefant efter mudderbad. Foto: Helene Heide-Jørgensen

Heide-Jørgensen H S, 2006. Naturindtryk fra Kruger Nationalpark og omegn. http://www.viscum.dk/abstracts/text/kruger_park.pdf .......(p1-16).

Abstract/Summary:
Der er gennem det 20. århundrede oprettet mange nationalparker rundt om i verden med stor betydning for bevarelsen af uerstattelige naturværdier. Kruger Natinalpark i Syd-Afrika er en af de vigtigste. I tilstødende vildtreservater er der programmer for at hjælpe de svagest repræsenterede rovdyr, mens der modsat i nationalparken nu er ved at opstå overbefolkning af elefanter, så det er nødvendigt at reducere bestanden. Artiklen giver et indtryk af, hvad man kan opleve under en uges besøg i Balule Nature Reserve. - Hent artiklen som pdf-fil.

English readers: Link to pdf-file above. All plants and animal names in Latin.

Rettelser/Corrigenda:
Artiklen var beregnet for tidsskriftet Naturens Verden, men redaktionen ønskede større reduktioner i tekst og billedmateriale, end jeg kunne akceptere.

Illustrationer fra Viscum.dk må ikke trykkes uden tilladelse.
Anvendes illustrationer herfra på egen hjemmeside, skal kilden viscum.dk angives sammen med illustrationen.

It is not allowed to print illustrations from Viscum.dk without permission. – If you use any of the illustrations on your own homepage, the source viscum.dk must accompany the illustration.

Copyright © 2021 Viscum.dk - Design: Heide-Jørgensen assisteret af BestDigital