07 – Parasitisme og Carnivori. – Institut for Plante-anatomi og Cytologi. Københavns Universitet. 61 pp

Heide-Jørgensen H S. 1981. Parasitisme og Carnivori. - Institut for Planteanatomi og Cytologi. Københavns Universitet. 61 pp. Abstract/Summary: Kompendiet dannede basis for dele af Botanik-5 undervisningen ved Institut for Planteanatomi og Cytologi i 1980'erne. Der er i kompendiet lagt hovedvægt på strukturelle forhold set i relation til funktionen. Kompendiet findes...