Skematisk snit gennem dørpartiet hos blærerod (findes i kompendiet).

Heide-Jørgensen H S. 1981. Parasitisme og Carnivori. - Institut for Planteanatomi og Cytologi. Københavns Universitet. 61 pp.

Abstract/Summary:
Kompendiet dannede basis for dele af Botanik-5 undervisningen ved Institut for Planteanatomi og Cytologi i 1980'erne. Der er i kompendiet lagt hovedvægt på strukturelle forhold set i relation til funktionen.

Kompendiet findes på Botanisk Centralbibliotek.

Siden udgivelsen er flere slægter og familier klassificeret som omfattende parasitiske eller kødædende planter. Herom kan man læse i Publikationslistens nr. 9, 11 og 14. (Kødædende Planter) og nr. 53-56 (Snylteplanter).

Figuren t.v. er et skematisk snit gennem dørpartiet hos blærerod (findes i kompendiet).

Rettelser/Corrigenda:
Der er indlagt rettelsesblad i kompendiet.