SARRACENIA PURPUREA - blomst og bestøvning

Konkurrence mellem blomster og fælder om de samme dyr som bestøvere og bytte er uhensigtsmæssigt. Hos Sarracenia purpurea mindskes konkurrencen ved en både rumlig og tidsmæssig adskillelse af blomster og fælders udvikling. De to fotos t.v. viser dels, at blomsterne er højt hævet over fælderne, dels at den nye vækstsæsons fælder først udvikles, når blomstringen stort set er overstået, jvf. den ikke udvoksede, uåbnede kande på nederste foto, hvor de øvrige kander er gamle ineffektive fælder fra sidste år på vej til at visne.

De to fotos herover viser den 5-tallige nikkende blomst, hvor støvfanget er udformet som en udslået hængende paraply. Støvfangspapillerne sidder på spidsen af de 5 ‘paraplystivere’, der er beskyttet under de robuste og vedvarende bægerblade. En humlebi, der vil samle pollen i blomsten er tvunget til at kravle ind over en paraplystiver, da adgangen over ‘paraplydugen’ mellem stiverne er blokeret af de nedhængende kronblade. Medbringer humlebien pollen på bugen fra en anden blomst kan disse afsættes på fanget, så der sker en bestøvning. Når støvknapperne åbnes falder pollenkornene ud og opsamles af paraplydugen. Den besøgende bi får pollen i hårene på bugen, mens den opsamler andre pollen i sine pollenkurve. Når den forlader blomsten sker det ud for kronbladene, der let kan skubbes udefter. Da indgangs- og udgangsvej således er forskellig, sker der ingen selvbestøvning.

Den rumlige adskillelse af blomster og fælder er ikke lige udtalt hos alle arter. Blomsterstilke over 70 cm er ikke normalt, mens arter som S. minor og S. leucophylla kan udvikle kander på op til 1 m. Blomsterbygning og bestøvning er ens hos alle arter, men blomsterstørrelsen varierer fra 2-7 cm i diameter. Antallet af støvdragere er 20-60. Kronbladene falder af senest 10 dage efter udspring. I den 5-rummede kapsel kan der udvikles 20-300 frø.

Tekst og fotos: Henning S. Heide-Jørgensen