SARRACENIA MINOR - Fenestrering

Sarracenia minor – Det latinske artsnavn betyder ‘mindre’, hvilket kan synes misvisende, da den ene af 2 varieteter producerer slægtens største kander på over 1 m. Arten er udbredt fra det sydlige North Carolina til det nordlige Florida. Der produceres kun kander og ingen flade blade. Kanderne er som regel rødlige opefter, men rent grønne former findes også som vist på billederne. Kanderne er udstyret med et hjelmformet låg, der effektivt beskytter kandevæsken mod fortynding med regnvand. Den øverste del af kandens bagvæg er fenestreret, dvs. med partier uden grønkorn og klorofyl. Disse partier ses som hvide pletter udefra, men virker indefra som gennem-skinnelige vinduer, som insekter, der letter fra kanderanden, flyver imod for derefter at falde ned og drukne i kandevæsken. Denne konstruktion med hjelm og fenestrering minder stærkt om kanderne og fangstmetoden hos Darlingtonia californica. Nektarierne er talrigest omkring mundingen (se særskilt side). Blomsterne hos S. minor er gule og sidder på ca. 75 cm lange stilke, der udvikles før fælderne i den nye vækstsæson.

Tekst og fotos: H. S. Heide-Jørgensen, januar 2010.