Sarracenia leucophylla

Sarracenia leucophylla – Artsnavnet hentyder til kandernes hvide pletter (leukos = hvid, phyllon = blad på græsk). Der findes mange varianter af denne art, men billederne viser den typiske form. Dens hovedudbredelse er i sumpe med lav pH i det sydlige Alabama og nordøstlige Florida (‘the panhandle’). Hos den største varietet kan kanderne blive over 1 m høje. En anden varietet har gule blomster, mens hovedfarven er rød. Først på vækstsæsonen produceres relativt små kander, derefter følger ‘flade’ (ensiforme) blade, dvs. den flade del svarer til vingen på kanderne. Disse blade er udelukkende til fotosyntese. Sidst på sommeren produceres store kander. Kanderne er udpræget tragtformede og derfor bredest ved mundingen. Vingen er 2-8 mm og bredest nedefter. De klorofylfrie pletter (fenestrering) og røde årer på låg og kandemunding er sammen med nektarierne, der udsender en sødlig duft, effektive lokkemidler, og kanderne er ofte fyldt til randen med bytte sidst på vækstsæsonen. Planter dyrket i potte udendørs i Danmark fanger især svirrefluer, andre fluer og hvepse. Som nævnt på Sarra-cenia hovedsiden benyttes kanderne i hjemlandet som bolig for larver af visse natsværmere og hvepse.

Billederne er taget medio september af planter dyrket i potte. Kanden på fotoet t.v. er gnavet igennem af snegle (formentlig dræbersnegl).

H. S. Heide-Jørgensen, januar 2010.