Darlingtonia californica - kandens zonering

     Kandens inderside hos Darlingtonia californica er inddelt i zoner svarende til situationen hos Sarracenia. Øverst er der taglagte skælhår, der vender spidserne nedad. De gøres ekstra glatte ved, at der driver tynd nektar ned over dem. Næsten samme beklædning findes på fiskehalen, men her vender spidserne opad, så små dyr har let ved at få fodfæste. Under skælhårszonen sidder der hår, der bliver længere og længere nedefter og op til 8 mm lange. De kortere er stive, mens de lange i den relativt snævre nedre del af kanden er blødere og mere eftergivende. Zonernes overflade beskaffenhed og den ombøjede kanderand gør det umuligt for et fanget bytte at slippe ud af faldgrubefælden.

H. S. Heide-Jørgensen, marts 2010.

Retur til Darlingtonia eller Oversigt over carnivore slægter.