Cephalotus follicularis - kirtelvalk

Kirtelvalk på kandens inderside med to store 'vulkankirtler' og talrige små 'stoma-kirtler'.
Kirtelvalk med bakterier på epidermiscellers ydervæg, hvor halvdelen er kutiniseret

     Den brunlige kirtelvalk i Cephalotus kanden er udstyret med to typer kirtler, der betragtes som fordøjelseskirtler. De relativt få, men store kirtler rummer op mod 200 celler og hæver sig op som en lav kegle og kan derfor betegnes vulkankirtler. De små er meget talrige og anlagt i forbindelse med en spalteåbnings omdannede læbeceller (se her). Valken er som regel dækket af kandevæsken og overstrøet med bakterier (foto herover), der bidrager med fordøjelses enzymer.

Tværsnit af 'vulkankirtel'. Gul prik, endodermoid celle. Rød prik, xylemcelle i ledningsstreng.
Udsnit af venstre foto viser løftet kutikula over kirtelceller. Farvning, PAS-anilinblåsort

     Begge kirteltyper antages for fordøjelseskirtler, men det er ikke påvist, at de fungerer som sådan. Hos de fleste kødædende planter kan fordøjelseskirtler både udskille enzymer og optage næring. Det er bemærkelsesværdigt, at kirtlerne hos Cephalotus kun findes på valkene, da de ikke altid kan påregnes at være under væske niveau, og da hele bundzonen under valkene er helt uden kirtler. Det er ikke undersøgt, om bundzonen, hvor næringen er koncentreret, fungerer som en stor absorberende kirtel, som det er tilfældet i Sarracenia familien (se her). De store ‘vulkankirtler’ synes ud fra strukturen primært at have udskillende funktion. Der er påvist protease og sur phosphatase i uåbnede kander, og disse enzymer kunne komme fra vulkankirtlerne. De fungerer som beskrevet for nektarierne på peristomietænderne. Kirtelcellerne er indkapslet af endodermoide celler, hvor de radiære vægge på farvefotoet t.v. fremstår farveløse, da væggenes hulrum er blokeret af fedtstoffet kutin. Ledningsstrengene når frem til én celle fra de endodermoide celler. Der ses sivæv imellem de to markerede ledningsstrenge. Fotoet herunder t.v. viser, at kutikula på de centrale kirtelcellers overflade er gennembrudt af kanaler bestående af cellulose og pectin, så de tillader udskillelse af enzymer. Desuden kan trykket under kutikula blive så stort, at den løftes op fra cellevæggen som en ballon (rød pil på venstre foto), og herved åbnes kanalerne yderligere.

Kutikula på centale kirtelcellers overflade er gennembrudt af cellulose-pectin kanaler.

Kutiniseret væg mellem to endodermoide celler. T.h. kirtelcelle.

H. S. Heide-Jørgensen, april 2014.

Retur til Oversigt eller til Cephalotus