Passiflora religiøs symbolik

Den religiøse symbolik, der i århundreder har været tilknyttet passionsblomsten, skal ses i forbindelse med Jesus lidelseshistorie. Allerede slægtsnavnet peger i den retning, idet ‘passio’ på latin betyder lidelse. Man opfatter coronaen som et symbol på den tornekrone, som Jesus bar under korsfæstelsen. De tre grifler med de store hovedformede fang opfattes som symbol på de tre nagler, der blev brugt til at fæstne ham på korset, mens støvdragerne kan tolkes som hamre brugt til at slå naglerne i.

H. S. Heide-Jørgensen, marts 2011.

Retur til Passiflora forside