Blomst og frugt hos Pinguicula

Pinguicula moranensis     

Pinguicula vulgaris

     Vibefedt blomster er som hos de øvrige slægter i blærerod-familien 5-tallige og zygomorfe, dvs. de har kun ét symmetriplan, idet læben er lidt længere eller anderledes formet end de øvrige kronblade og bagtil forsynet med en spore, der producerer nektar. Kronens farve er hvid, rød, blå eller lilla alt efter arten. Der er to støvdragere og støvfanget er delt i to flige, hvoraf den underste er størst. Besøgende insekter, der stikker snablen i sporen støder panden mod fangets underste flig og afsætter medbragt pollen, hvorefter fligen ruller sig sammen omkring pollenet. Blomsten behøver således kun et insektbesøg såfremt insektet medbringer pollen. Sporens længde varierer betydeligt. Hos de europæiske arter er den fra ca. 3 mm hos Pinguicula lusitanica til max. 30 mm hos P. corsica. – Frugten er en to-klappet kapsel med mange små frø.  

H. S. Heide-Jørgensen, november 2020.

Tilbage til Pinguicula eller til Oversigtsskema