NEPENTHES - kandens udvikling og konstruktion

Nepenthes x mixta, anlæg til kande af øvre type. Bemærk slyngtråds funktion.

Nepenthes x mixta, anlæg til nedre kande i vækst. Torn + ene vinge ses.

Nepenthes x mixta, venstre kande med nyligt åbnet låg og endnu ikke tilbagebøjet kanderand (peristomium). Bemærk de to tandede vinger på kanderne.

Nepenthes smilesii, næsten udvokset kande, men låget stadig lukket.

Nepenthes smilesii, udvokset kande med låg i fast åben stilling.

Nepenthes kandens udvikling og konstruktion er særdeles kompliceret og langt fra fuldt ud forstået. Begyndelsen til kanden ses som en lille fladtrykt ‘knop’ nær spidsen af den forlængede midtnerve, der også fungerer som slyngtråd. Videre udvikling er bl.a. afhængig af tilstrækkelig høj luftfugtighed. Udgangspunktet er et såkaldt epiascidiat blad, dvs. et blad, hvor den anatomiske overside (den der vender ind mod stænglen under bladets anlæggelse) danner kandens indre overflade, mens bladundersiden danner kandens yderside. Den oprindeligt flade bladplades underside er således vokset mere end oversiden, så bladet derved bliver tragt-, kande- eller krukkeformet, og samtidig er bladrandene vokset sammen. Sammenvoksningen efterlader ofte en markant søm eller vinge, der hos andre slægter med faldgrubefælder især ses tydeligt hos Sarracenia. Hos Nepenthes er der imidlertid to vinger eller ribber på kandens forside. Det skal måske tolkes, så bladundersiden ikke udgør hele ydersiden, men at stykket mellem vingerne repræsenterer noget af oversiden. Selv om blade har en vis tykkelse, opfattes de normalt som todimensionale, men Nepenthes kanden er i den grad tredimensional, ikke blot tilsyneladende p.gr.a. kandeformen, men reelt, fordi låget vokser ud fra midtnerven nær den tornagtige bladspids i et plan mere eller mindre vinkelret på midtnervens akse. Et snit vinkelret på kanderanden (peristomiet) viser, at randen er T-formet, hvor armene i T-et er tilbagebøjede. Hos nogle arter, er den ydre arm længst, mens det er omvendt hos andre arter. Kandens størrelse variere fra nogle få cm hos de mindste arter til over 30 cm lange kander hos flere af de større arter, hvor det totale rumindhold kan være på 3 liter, mens mængden af fordøjelsesvæske sjældent overstiger 1 liter. Kandens funktionstid varierer ligeledes fra art til art, men er generelt kortere end et år og ofte kun et par måneder.

H. S. Heided-Jørgensen, december 2009.

Retur til Oversigtsskema eller Nepenthes