Nepenthes ampullaria

Nedre kander af N. ampullaria er ca. 10 x 7 cm med tilbageslået låg.

    

     Nepenthes ampullaria er en af de mest udbredte arter, og den er meget variabel m.h.t. til både kandens form, størrelse og farvemønster. Der er beskrevet mange varieteter, og den hybridiserer naturligt med mindst 10 andre arter. Planten danner en kompakt roset, hvor de nedre kander står på jorden. Stænglen klatrer indtil 20 m op for at få lys nok til at blomstre, men sætter kun meget få og små kander. Sideskud fra den basale roset danner nye rosetter med kander, så kanderne derved bliver tæppedannende. Arten er særlig interessant ved at få en væsentlig del af sit kvælstof behov dækket ved nedbrydning af plantemateriale, der falder ned i de helt åbne kander, og det er indtil videre den eneste art, der udskiller det stivelsenedbrydende enzym amylase.

H. S. Heide-Jørgensen, dec. 2009.

Retur til Oversigtsskema eller Nepenthes