Heliamphora nutans, lysintensitetens betydning

Når Heliamphora nutans og andre arter får for lidt lys, udvikles kanderne ikke, og bladene forbliver flade fotosynteorganer. Denne tendens ses på to af kanderne på billedet. Bladenes skifte mellem alene at være fotosynteseorgan og ved stærkere belysning at være både fotosynteseorgan og faldgrubefælde kan tolkes som en tilpasning til øget næringsbehov ved høj vækstrate. Velbelyste planter vokser normalt hurtigere end skyggede planter. Ved at overgå til carnivori kan Heliamphora skaffe sig den ekstra næring, som der er behov for ved hurtigere vækst på de normalt næringsfattige biotoper, hvor planterne vokser.

Retur til Heliamphora eller Oversigt over carnivore slægter.

Henning S. Heide-Jørgensen, marts 2010.