Forside/Cover: Strandeng med bjørne-star (Carex ursina) på klippeafsats i MacCormick Fjord.

Heide-Jørgensen H S, Johnsen I. 1997. Høj-arktisk vegetation i NV-Grønland. Naturens Verden 1997(6):208-223.

Abstract/Summary:
NV-Grønland er i botanisk sammenhæng den dårligst undersøgte del af landet, men ikke den mindst interessante. Ved sin nærhed til Canada udgør området den vigtigste indvandringsvej for både planter, dyr og mennesker. Artiklen beskriver vegetationen og livsvilkårene i det botaniske distrikt NWn, der er omtrent sammenfaldende med det fra kulturhistorien kendte Thule distrikt. Her lever mange arter ved grænsen for deres eksistensmuligheder, hvilket ses af, at de har deres nordligste grønlandske forekomst i distriktet.

Rettelser/Corrigenda:
Side 209 spalte 2 linie 8 f.n.: fi-1fi skal være ½-1½.Side 221 spalte 1 linie 4 f.o.: slet ssp.