Forside/Cover: Cuscuta veatchii (art af silke) i kronen på en Bursera sp., Baja California

Heide-Jørgensen H S. 2003. Halvparasitter (Snylteplanter II). Naturens Verden 86 (3) p 1-20.

Abstract/Summary:
Omkring ni tiendedele af alle parasitiske blomsterplanter er grønne halvparasitter, der selv skaffer sig kulstofforbindelser ved fotosyntese, men får deres øvrige næringsbehov og vandforbrug helt eller delvist dækket via værten, som de er strukturelt og fysiologisk forbundet til via haustorier. Det er i denne gruppe, man finder de parasitiske blomsterplanter med størst indflydelse på menneskets tilværelse, hvad enten det drejer sig om folklore eller positiv eller negativ økonomi.

Rettelser/Corrigenda:
Forside tekst: Ret til Cuscuta veatchii.Side 2 afsnittet Olacaceae: Her er begået en grim bommert. Der står, at alle familier i Santalales er rodparasitter. Når man læser om de øvrige familier, vil man se, at dette er ukorrekt. Se desuden oversigten over rod- og stængelparasitter.Side 11, Fig. 9: Ret til Arceuthobium campylopodum.Side 16, Fig. 14: Ret til Cassytha filiformis. Det er kun A der er C. filiformis, de øvrige 3 delfigurer er C. pubescens.Side 20 Fig. 17A: Skal være Mose-troldurt, Pedicularis sylvatica.Bemærk: Naturens Verden anvender nyt komma.