Forside/Cover: Utricularia sandersonii - en art blærerod fra Sydafrika.

Heide-Jørgensen H S. 1989. Kødædende planter 3. Blærerodfamiliens fældetyper. - Naturens Verden 1989(9): 337-357.

Abstract/Summary:
Blærerodfamilien (Utriculariaceae) rummer 5 slægter udelukkende med kødædende planter, dvs. alle arterne dækker en del af deres næringsbehov ved at indfange og fordøje smådyr v.h.a. specialiserede blade (fælder). To af slægterne: Pinguicula (vibefedt) og Utricularia (blærerod), findes i Danmark, og de repræsenterer hver for sig den simpleste og mest komplicerede af samtlige aktive fældetyper, dvs. fælder hvor en bevægelse af hele eller dele af bladpladen indgår i fangstforløbet. De to fælder fungerer i princippet som fluepapir og som en musefælde af den lukkede type, hvor musen fanges levende. Endnu en stærkt specialiseret fældetype, den såkaldte åleruse, er udviklet hos slægten Genlisea, og som helhed betragtet er de 3 fældetyper et eksempel på en utrolig forskelligartet udvikling (divergent evolution) af et og samme planteorgan, bladet, inden for samme familie. Artiklen omtaler de 3 fældetyper nærmere.

Rettelser/Corrigenda: