Forside/Cover: Darlingtonia californica

Heide-Jørgensen H S. 1986. Kødædende planter 1. Indledning, faldgrube-fælder. - Naturens Verden 1986(3): 81-102.

Abstract/Summary:
Carnivore (kødædende) planter indfanger mindre dyr - overvejende insekter - og nedbryder dem på overfladen af fangstbladene v.h.a. enzymer, som planterne ofte selv udskiller. Blandt nedbrydningsprodukterne optages især nitrat- og fosfatforbindelser gennem bladoverfladen, og planten får derved et supplement til den næring, der optages gennem rodsystemet. Dette er som regel svagt udviklet og kan helt mangle hos flere kødædende vandplanter.
Artiklen fortæller generelt om de kødædende planters udbredelse og fordeling på familier og fældetyper. Derefter følger en mere indgående gennemgang af familier med faldgrubefælder.

Rettelser/Corrigenda:
Side 85, Tabel 1: Den vandrette skillelinie under Utricularia skal stå over Utricularia og dermed under Aldrovanda.
Bemærk, at oversigten i Tabel 1 ikke længere er fyldelstgørende. En revideret oversigt findes under hjemmesidens 'Botaniske emner'.