Erianthemum ngamicum (Loranthaceae)
Photographer: H S Heide-Jørgensen


An loranth from Southern Africa with explosive flowers adapted to bird pollination. One bud and three open flowers are seen.

En loranthacé fra det sydlige Africa. Den har eksplosive blomster tilpasset fuglebestøvning. Der ses en knop og 3 åbne blomster.