Limpind hos Drosera capensis

     Blad af Drosera capensis med to fordøjede insekter. Tentaklerne er bøjet ind over byttet fra alle sider. Randstillede tentakler, der er bøjet vinkelret ind over byttet er stimuleret mekanisk ved berøring. De øvrige tentakler er bøjet efter kemisk stimulering med urinstof fra byttets ekskrementer. – D. capensis er en rosetplante med 10-15 cm lange blade fra Kaplandet i Sydafrika. Den har røde 1,5-2 cm store blomster. I forbindelse med den mekaniske aktivering af tentaklerne udløses elektriske impulser kaldet receptor- og aktionspotentialer. Impulserne breder sig fra celle til celle til tentakelstilkens basis og udløser ændringer i cellemembranens permeabilitet, så der strømmer brintioner ud i cellevæggen på den side af tentaklen, der vender væk fra bladets centrum eller akse. Brintionerne sænker pH i cellevæggen og derved aktiveres nogle hydrolytiske (vandspaltende) enzymer, der er opmagasineret i cellevæggens små hulrum. Det løsner de kemiske bindinger, der ellers fastholder cellevæggens cellulosefibriller i faste positioner i forhold til hinanden, og dermed blødgøres cellevæggen. Den bløde væg vil derefter strækkes lidt som følge af det hydrostatiske tryk, der er i en levende celle, og tentaklens yderside bliver lidt længere end indersiden, så den bøjer. Fænomenet kaldes sur vækst p.gr.a. pH sænkningen. – Receptor- og aktionspotentialerne kan måles ved at sætte en elektrode på en tentakel og en anden elektrode på basis af bladet. De udløste spændingsforskelle er i størrelsesordenen 50 mV.

H. S. Heide-Jørgensen, april 2014.

Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin

Retur til Drosera eller til Oversigtsskema.