Darlingtonia californica - vegetativ formering

     Darlingtonia californica har vegetativ formering ved op til 80 cm lange underjordiske udløbere, og den kan derfor danne tæppedannende populationer som her på to lokaliteter i Oregon. Kanderne t.v. virker noget etiolerede (forstørrede som følge af lysmangel), idet planterne på denne lokalitet kun har mulighed for at modtage sol et par timer dagligt. I fuld sol er fiskehalen og dele af kuplen rød, mens denne farve forsvinder hos skyggede planter, der samtidig danner mere grønt klorofyl for at opretholde en tilstrækkelig fotosyntese. – De fleste Darlingtonia lokaliteter findes i beskyttede naturparker og på relativt utilgængelige steder, så selv om den samlede udbredelse er lille, anses arten ikke for truet. Det venstre foto er fra Darlingtonia State Natural Site ved kysten, mens højre foto er en indlandslokalitet nær Eight Dollar Mtn., hvor der i dag findes en flot gangbro ind til området, hvor Darlingtonia dækker flere hundrede kvm. – her sidste års visne kander. ———————–
———————————————————

 H. S. Heide-Jørgensen, marts 2010.

Retur til Darlingtonia eller Oversigt over carnivore slægter.