Conopholis americana (Orobanchaceae)
Photographer: H S Heide-Jørgensen

 

A native holoparasite of Eastern North-America parasitic on a few species of oak, Quercus. The inflorescences emerge from a large, principally subterranean tuber developed from the primary haustorium.

En helsnylter fra det østlige Nordmerika, hvor den parasiterer nogle få arter af eg, Quercus. Blomsterstandene udvikles fra en stor hovedsageligt underjordisk knold, der repræsenterer det primære haustorium.