Cephalotus follicularis - kandens indre krave

    Cephalotus kandens inderside er som hos de øvrige faldgrubefælder zoneinddelt med henblik på at hindre byttet i at kravle ud af kanden. Fra kanderanden og undersiden af peristomiets tænder til ca. midtvejs ned i kanden er alle epidermiscelle vokset ud til et spidst hår (trichom). Ca. en fjerdedel fra mundingen er fælden udstyret med en nedadvendt cirkulær krave eller tagskæg, hvor hårspidserne uanset kravens krumning vender nedad. Hårene tiltager i længde fra begge hårzonens ender mod midten af kraven. Hårzonen afløses nedefter af en plan og glat glidezone, der ifølge litteraturen er besat med talrige små kirtler med ukendt funktion. Herefter følger de to valke med fordøjelseskirtler samt en glat bundzone uden kirtler (se her).

   

T.v. og herover ses hår fra kravens inderside. T.h. ses noget kortere hår fra området over kraven nærmere peristomiet. Hårene er levende celler, men det er uvist om de har en funktion ud over sammen med tænderne, kraven og glidezonen at dirigere byttet ned i fælden og hindre, at det slipper ud igen.

T.v. ses hår fra hulningen under kraven, og t.h. er det hår fra kravens yderside. Hårenes overflade er mønstret af en stærkt foldet kutikula.

T.v. et foto fra samme område som billedet lige ovenfor, men hårene er set fra spidsen. Det ses tydeligt, at hårene i den basale ende er indbyrdes forbundet med en tynd kutikula klædt cellevæg. T.h. ses korte hår umiddelbart før overgangen til en plan og glat glidezone. Der ses bakterier i gruberne mellem hårene, hvilket sandsynliggør, at denne del har været under væskeniveau.

Billederne herunder er fra et transmissions elektronmikroskop. Cellekerne, kutikulafolder og cellevægsbroer ses. Det er en gåde, hvad formålet med disse folder og vægbroer er.

H. S. Heide-Jørgensen, april 2014.

Retur til Oversigt eller til Cephalotus