Cephalotus follicularis - blomstring

    Cephalotus er ca. 8 uger om at udvikle blomsterstanden, der i naturen starter blomstringen i januar. Blomstringen sker således samtidig med, at der er flest funktionsdygtige faldgrubefælder, men konkurrencen mellem blomster og fælder om insekter til bestøvning og som bytte er ikke stor. Det skyldes den markante rumlige adskillelse mellem blomster og fælder, idet blomsterstandens skaft kan nå en højde af 90 cm. Under udviklingen er skaftet forsynet med op til 10 højblade, men de falder af inden blomstringen.

     De tvekønnede blomster er ikke meget over 3 mm i diameter. Der er 6 ens hvidlige blosterblade og 2 kranse af støvdragere med 6 i hver samt 6 frie frugtblade, der udvikles til kapsler med blot et eller til tider to frø. Kapslen åbnes ikke, men falder af og spredes sammen med frøet med vind eller vand. Blomsterne udskiller nektar, og de menes derfor primært at være insektbestøvede, men de kan også selvbestøves. Støvknapperne modnes successivt, og de er interessante ved at være udstyret med en kirtel på knapbåndet. Artsepitetet follicularis hentyder til kirtlen, der på det nederste foto ses som en lyserød boble på toppen af støvdragerne i den nyudsprungne blomst til højre. Kirtlens funktion er ukendt, men på den ældre blomst til venstre er de fleste kirtler indskrumpede, så man kan formode, at de i en periode udskiller f.eks. duftstoffer, der har betydning ved at lokke bestøvere til blomsten. På den nederste visne blomst synes kirtlerne næsten forsvundet.

H. S. Heide-Jørgensen, april 2014.

Retur til Oversigt eller til Cephalotus