Forside/Cover: Orobanche uniflora, en gyvelkvæler, Vancouver Island

Heide-Jørgensen H S. 2003. Helsnyltere (Holoparasitter) - (Snylteplanter III). Naturens Verden 86 p 46-64.

Abstract/Summary:
Knap en tiendedel (ca. 375) af alle parasitiske blomsterplanter er helsnyltere, der mangler klorofyl og dermed evnen til fotosyntese. De skal derfor både have deres behov for vand og alle næringsbehov dækket via værten. Uafhængigheden af eget fotosynteseapparat har hos disse planter medført en række dramatiske reduktioner i både de vegetative dele af planten og i de dele, der tjener til den kønnede formering. Der er samtidig åbnet mulighed for at klare sig i ekstremt lysfattige miljøer, og den totale afhængighed af værten betyder også, at der blandt helsnylterne er arter, der påfører landbruget store tab især i de varmere lande.

Rettelser/Corrigenda:
Side 54, Fig. 8 og 2. spalte: Ret Mitrastema til Mitrastemon (Mitrastemma yamamotoi er synonym for Mitrastemon yamamotoi).Side 57, Fig. 11: Ret R. zippelii til R. infanticida.Bemærk: Naturens Verden anvender nyt komma.