Forside/Cover: Viscum album Mistelten

Heide-Jørgensen H S. 2002. Haustoriets struktur og funktion (Snylteplanter I). Naturens Verden 85 (11/12) p 32-52.

Abstract/Summary:
Der kendes mere end 3.900 arter af snyltende eller parasitiske blom-sterplanter, hvoraf en del har meget stor betydning ved at ødelægge markafgrøder især i udviklingslandene. Parasitten har udviklet et særligt organ, haustoriet, som bruges til fasthæftning på og næringsoptagelse fra værten. Dette er den første artikel i en serie, der behandler parasitternes forekomst, haustoriets udvikling og funktion, spirings- og sprednings-biologi, værstsspecificitet, økomisk betydning og bekæmpelse samt parasitternes evolution.

Rettelser/Corrigenda:
Side 1, Indholdsfortegnelsen: Ret Funktion til Funktion.Side 32, Fig. 1B: Pile mangler fra Mycelium til den gule streg og fra Cortex til laget mellem overfladen og det rødskraverede xylem. Ifølge de botaniske nomenklaturregler skal Parasitaxus ustus rettes til P. usta.Side 51, Litteratur: Heide-Jørgensen 1989. Slet I: efter Viscum minimum.Bemærk: Naturens Verden anvender nyt komma.