Darlingtonia californica - forårsblomstring

     Blomsterne hos Darlingtonia californica springer ud først på vækstsæsonen, før de nye kander udvikles. Den tidsmæssige forskydning mellem blomstring og produktionen af fælder reducerer konkurrencen mellem blomster og fælder om de samme insekter som bestøvere og byttedyr. De brune visne kander er fra sidste år og tiltrækker ikke længere bytte. Darlingtonia vokser her i en mose i det indre Oregon omgivet af Rhododendron oxidentalis med svagt lyserøde blomster. 

H. S. Heide-Jørgensen, marts 2010.

Retur til Darlingtonia eller Oversigt over carnivore slægter.