Cephalotus follicularis - faldgrubens inderside

    Cephalotus kandens nederste ene halvdel er på billedet ovenover skåret bort, så man ser lidt af låget ud gennem mundingen, peristomiets indad krummede tænder, den mørkviolette indvendige krave samt en mørkebrun bådformet valk, hvor fordøjelseskirtlerne sidder. På ydersiden ses desuden den midterste vinge samt et tværsnit af den ene sidestillede vinge. Rødfarvningen på kandens yderside og valkens mørke farve medfører større absorption af varmestråling. Det øger vævstemperaturen, og det er foreslået, at det er til fordel for aktiviteten af fordøjelses enzymerne. Andre mener, den mørke ydersider skal beskytte enzymerne i kandevæsken mod foto-oxidation.

     Det nederste foto er et længdesnit gennem kanden, der er placeret i naturlig stilling i forhold til en vandret jord-overflade. Det ses, at valken med fordøjelseskirtlerne dermed også er i næsten vandret stilling. Hele valken vil derfor normalt være under kandens væske niveau, hvilket anses som en fordel for optagelse af næring fra kandevæsken.

H. S. Heide-Jørgensen, april 2014.

Retur til Oversigt eller til Cephalotus