Cephalotus follicullaris - bladdimorfi

     Cephalotus follicularis er en rosetplante med to slags blade. Det kaldes bladdimorfi. De flade ovale til lancetformede blades primære opgave er fotosyntese. De anlægges især sidst på vækstsæsonen og holder et årstid. Et vokslag gør unge blade skinnende blanke, men senere falmer de. Små kirtler især langs bladranden har insekters interesse, da kirtlerne udskiller en lille smule nektar, og bladene har således også en lokkefunktion. De kandeformede blade er et fangstredskab, der fungerer som faldgrubefælder. De anlægges forår og sommer og fungerer et lille årstid. Kanderne er orienteret, så mundingen vender væk fra plantens centrum, og da kanderne på en veludviklet plante står skulder ved skulder i en cirkel, vil et kravlende dyr være i farezonen lige meget fra hvilken side, det nærmer sig planten.

H. S. Heide-Jørgensen, april 2014.

Retur til Oversigt eller til Cephalotus