Cuscuta veatchii
- silkeart i toppen af Bursera sp., Baha California
Foredrag om SNYLTEPLANTER


Introduktion:
Tænk, hvis den ene plante kunne få stillet den anden plantes rodsystem og fotosynteseapparat til rådighed. Så ville der pludselig åbne sig muligheder for at indtage pladser i naturen, der ellers allerede var optaget; og der skulle stort set ikke bruges energi på andet end at videregive sine gener til næste generation. Det er præcis, hvad evolutionen har tilladt parasitiske blomsterplanter, også kaldet snylteplanter, at foretage sig. Gennem dette luksusliv har verdens største enkeltblomst udviklet sig, og andre snyltere præsterer lige så ufatteligt store frømængder, som visse orkidéer producerer.
Der er omkring 4.500 parasitiske planter i verden fordelt på 20 familier. Foredraget beretter om de vigtigste af dem både set fra en botanisk og fra en økonomisk synsvinkel, idet nogle af parasitterne forvolder store skader på afgrøder i en række udviklingslande. Desuden fortælles om det specielle organ, haustoriet, som tillader parasitten at optage vand og næring fra værten. Jeg kommer endvidere ind på spiringsbiologi, værtsvalg og spredningsmetoder. Parasitterne i den danske flora omtales selvfølgelig også. Viscum (mistelten), som denne hjemmeside er navngivet efter, hører med i billedet.
Ønskes en mere dybtgående introduktion til emnet anbefales Publikationslistens numre 53-56 og 59-60.

Teknik:
Den bedst illustrerede udgave af foredraget kræver en dataprojektor.
Kan også afvikles med en diasprojektor + en overhead projektor.


Gå til Foredragslisten
eller til Index