Fruesko (Cypripedium calceolus)
Foredrag om ORCHIDÉERNES BIOLOGI


Introduktion:
Orkidéfamilien omtales ofte som den mest succesrige plantefamilie. Det skyldes dels, at det er den mest artsrige med mindst 25.000 arter dels, at orkidéerne er udbredt til alle dele af kloden undtagen Antarktis. De er også i stand til at vokse under næsten alle forhold fra en rent underjordisk tilværelse til en placering højt til vejrs på træers grene eller på klippe-vægge med rødderne frit eksponeret.
I foredraget redegøres for de egenskaber ved orkidéerne, der er baggrunden for denne succes. Det drejer sig om samlivet med svampe, om et enestående samspil med insekter til bestøvning, om den enorme frøproduktion og om orkidéernes specielle anatomi til optagelse og oplagring af vand. Orkidéer har desuden en særligt vandbesparende form for fotosyntese. Det hele ledsages af en række smukke plantebilleder.

Alternative hovedemner: Skandinaviens orkideer.
........................................: Orkideers bestøvningsbiologi

Teknik:
Leveres bedst som PowerPoint præsentation, der kræver en dataprojektor. (En PC kan evt. medbringes). - Kan også leveres som lysbilledforedrag, der kræver en diasprojektor, desuden er en overhead projektor ønskelig, men ikke absolut nødvendig.


Gå til Foredragslisten eller til Index