Foredrag om Kruger Nationalpark


Introduktion:
Kruger Nationalpark i det nordlige Syd-Afrika grænsende til Mozambique er på størrelse med Jylland og huser 147 arter af pattedyr og mere end 500 fuglearter. Der fortælles om og vises fotos af et bredt udsnit af plante- og dyrelivet i parken og tilstødende private vildt reservater. Herunder om blomstrende baobabtræer, parasitiske planter, om storvildtjægernes 'Big Five' og om natligt elefant besøg i Balule River Camp samt om generelle problemer med overbefolkning af elefanter. Der aflægges også besøg i Drakensbjergene, hvor Blyde River Canyon er verdens 3. største canyon.


Øverste foto: leopard (Panthera pardus)

Nederste foto: baobab træ i blomst (Adansonia digitata)


Hent artikel om naturoplevelser i Kruger Nationalpark
Se også www.balule.dk

Teknik:
Foredraget er baseret på digitale fotos, dvs. der kræves en dataprojektor og et stort lærred eller en stor TV-skærm.
Der kan suppleres eller udvides med digitale videooptagelser.


Gå til Foredragslisten eller til Index