Foredrag om KLIMAÆNDRINGER OG KONSEKVENSER FOR GRØNLANDS NATUR


Introduktion:
Foredraget bygger på rapporten 'Ecosystem vulnerability to climate change in Greenland and the Faroe Islands'. Miljønyt nr. 33. (Publikationslisten nr. 44). Baggrunden for udgivelsen var, at lande, der har tiltrådt FN's klimakonvention, er forpligtet til med jævne mellemrum at udarbejde en vurdering af naturens sårbarhed overfor klimaændringer i deres geografiske område. Det er i rapporten gjort for første gang for Grønland og Færøerne. Den globale temperaturstigning tog fart i begyndelsen af det 20. århundrede og forventes at fortsætte i hvert fald de næste hundrede år. Årsagerne til temperaturstigningen kan diskuteres, men en del af den skyldes civilisationens udslip af drivhusgasser. Der er flere scenarier, der peger på, at temperaturstigningen bliver særlig markant i arktiske områder. Grønland er imidlertid speciel ved overalt at være omgivet af hav eller havis, og ændringer i vandets cirkulation i verdenshavene kan betyde, at temperaturen vil stige mindre eller muligvis falde i det sydligste Grønland.
I foredraget redegøres for faktiske klimatiske forhold i Grønland, og det ridses op, hvilken indflydelse klimatiske ændringer kan få på vegetationens og dyrelivets sammensætning fremover.

Øverste foto: Frodig vegetation af mosser, urter og buske omkring naturligt opvarmet jord ved homotherm ('varm') kilde, Østerlien, Disko.
Nederste foto: Gletchere på retræte ved Inglefield Bredning.

Teknik:
Til afviklingen skal der bruges diasprojektor + overhead projektor
eller alternativt dataprojektor til PowerPoint (PC medbringes)


Gå til Foredragslisten eller til Index