Sarracenia leucophylla

Foredrag om KØDÆDENDE PLANTER


Introduktion:
Kødædende planter nyder godt af at få en del af deres næringsbehov dækket ved fordøjelse af indfangne dyr, først og fremmest insekter. Det gør disse planter med deres svage rodsystem mere konkurrencedygtige på især nitrat- og fosfatfattige voksesteder. Kødædende planter har siden deres opdagelse i 1760'erne fascineret både forskere og lægfolk, og Charles Darwin fandt dem mere interessante end studiet af arternes udvikling, som ellers gjorde ham mest berømt. I dag kender man omkring 500 arter fordelt på 10 familier.
I foredraget stiftes bekendtskab med alle familier, mens hovedvægten ligger på en gennemgang af de forskellige fangstmekanismer. Den kødædende plante skal både være indrettet til at lokke, fange og fastholde byttet samt fordøje det, dvs. optage nedbrudte næringsstoffer fra byttedyret. Det gøres på meget forskellig vis, hvor bl.a. mekaniske, elektrofysiologiske og enzymatiske processer er involveret. Nogle fældetyper kan genbruges, andre kan ikke. En enkelt plantes fælder har udviklet sig til et næsten fuldt selvstændigt økosystem, hvor de dyr, der lever i fælden, er immune over for fældens fordøjelsesenzymer. Jeg kommer også ind på udbredelsen, de danske arter og lidt om, hvordan disse stærkt specialiserede planter er opstået.
Ønskes en mere omfattende introduktion til emnet anbefales Publikationslistens numre 9, 11 og 14 eller radioforedraget på dette link.

Teknik:
Til afviklingen skal der bruges diasprojektor + overhead projektor
eller alternativt dataprojektor til PowerPoint (PC medbringes)


Gå til Foredragslisten eller til Index