Foredrag om PLANTERNES ANATOMI


Introduktion:
Planter ligner på mange områder dyr, når det gælder krav til konstruktionen. Der skal være et skelet af afstivende elementer, der kan bære planten. Der skal være et transportsystem, der kan bringe næring rundt i planten. Der skal være en overfladebeklædning, der kan beskytte mod omverdenens forskellige påvirkninger, og der skal være organer, der står i formeringens tjeneste. Der er selvfølgelig også områder, hvor plantens konstruktion intet sidestykke har i dyreriget. Det gælder først og fremmest bladenes indretning til at optage og forarbejde kulstof ved hjælp af fotosyntesen.
Foredraget handler om at sætte de celleformer og vævstyper, en plante er opbygget af, ind i en funktionel sammenhæng, og om hvordan små variationer i opbygningen gør forskellige arter i stand til at klare sig under forskellige ydre kår. På grund af stoffets omfang kan der ved et enkeltstående foredrag kun blive tale om at give smagsprøver, men det kan aftales på forhånd, hvilke livsformer det skal handle mest om. - Planternes anatomi egner sig bedst til en serie foredrag.

Teknik:
Til afviklingen skal der bruges diasprojektor + overhead projektor
eller alternativt dataprojektor til PowerPoint (PC medbringes)

Gå til Foredragslisten eller til Index