Viscum.dk hovedindex -----------------------------------------Skadedyr på Passiflora-----------------------------------------------Oprettet marts 2011


------Voksen uldlus - formentlig citrus-uldlus.Larver og voksne uldlus.
Alle fotos: H. S. Heide-Jørgensen


Uldtot med ægsamling af uldlus ved akselblad.---


Passionsblomster udsættes i naturen for forskellige skadedyr, virus-, bakterie- og svampesygdomme, men arterne reagerer meget forskelligt, og nogle er resistente for et bestemt skadedyr, mens andre er modtagelige. Mange af de naturlige fjender følger dog ikke med, når passionsblomster dyrkes i tempererede egne. Afhængigt af Passiflora arten kan man få problemer med spindemider, thrips, snudebiller, hvide fluer og uldlus. De fleste af disse kan gnides, skylles eller vaskes af, men det skal gøres omgående, når problemet opstår. F.eks. kan uldlus nå at brede sig meget på kort tid. De skjuler sig oftest under akselbladene og når at formere og sprede sig kraftigt, før kolonierne bliver så store, at de er synlige uden for akselbladene. De karakteristiske uldtotter med æg og larver kan imidlertid anbringes alle steder på planten inklusive. i 'røret' på sammenrullede slyngtråde og også på klatrestativer, under potterande og lignende. Det kan blive nødvendigt at bruge et insektmiddel som f.eks. Provada eller Ecostyle insektfri spray.

Mange sommerfugle, primært fra slægten Heliconius, lægger æg på bladene eller andre dele af planten, og deres larver lever af bladene. Se mere under Sommerfugle foderplanter.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
T.v. ses ung Heliconius charitonia larve spise blad af Passiflora platyloba i Københavns Botaniske Have.


-----------
Retur til Introduktionssiden-----------------------------Ændret august 2011.