Viscum.dk
Parasittyper hos blomsterplanter
This page is also available in English.

Viscum album ssp. album, mistelten er halv-
snylter og stængelsnylter.Rhinanthus minor, liden skjaller er halvsnylter og
rodsnylter.

Cuscuta europaea, nældesilke er helsnylter og stængelsnylter.Lathraea squamaria, skælrod er helsnylter og rodsnylter.

Farvekode: Blå, autofyt, dvs. har fotosyntese og klarer al vand- og næringsoptagelse på egen hånd.
Grøn: halvsnylter.
Rødbrun: helsnylter.

Billederne viser eksempler fra den danske flora på skemaets 4 kategorier.

Se også famileoversigten med antal af parasitiske slægter og arter samt bogen Henning S. Heide-Jørgensen 2008: Parasitic flowering plants.

---------------------------------------H S Heide-Jørgensen, november 2008.