Viscum.dk
Snylteplanter (parasitiske planter)
This page is also available in English.


INDHOLD:

Botaniske emner

Curriculum vitae (C.V.)

Foredrag

Grønne fingre


Kurser

Om Viscum
(Mistelten)


Publikationer


Oversigt over familier med halv- og helsnyltere

Hemiparasitter/halvsnyltere
(klorofyl er til stede - afhængige af vand og mineraler fra værten):


Olacaceae 14/14/ca.100
Schoepfiaceae 1/1/30
Opiliaceae 10/10/ca.30
Loranthaceae 73/73/ca.910
Misodendraceae 1/1/8-10
Eremolepidaceae 3/3/11
Santalaceae 35/35/ca.430
Viscaceae 7/7/ca.600
Krameriaceae 1/1/17
Lauraceae (Cassytha) 50/1/16
Convolvulaceae (Cuscuta) 57/1/ca.145
Orobanchaceae 105/88/ca. 1800

Holoparasitter/helsnyltere
(intet klorofyl - alt vand, organisk og uorganisk næring fås fra værten):

Orobanchaceae 17/17/ca.270 (se efterlysning)
Cynomoriaceae 1/1/2
Lennoaceae 2/2/5
Apodanthaceae 3/3/23
Cytinaceae 2/2/7
Mitrastemonaceae 1/1/2
Raffleciaceae 3/3/20
Hydnoraceae 2/2/15-18
Balanophoraceae 17/17/43-44

Kode:
antal slægter/heraf parasitiske/antal arter

Totaler - Halvsnyltere: >4.100 arter. Helsnyltere: 390 arter. Parasitter i alt: > 4.500 arter
--Pedicularis flammea, Brand-troldurt, Disko - en halvparasit

Kommentarer til tabellen:
Cuscuta (nældesilke) henføres under tiden til sin egen familie Cuscutaceae (silkefamilien) med kun én slægt, Cuscuta. Følges denne praksis, er det kun Lauraceae, der både omfatter ikke-parasitter (autofyter) og parasitter. Underfamilierne Rinanthoidea og Bucheoidea fra Scrophulariaceae (maskeblomstfamilien) er nu overført til Orobanchaceae, men halvparasitterne fra disse underfamiler er her placeret i den grønne halvdel af skemaet. Orobanchaceae optræder derfor to gange. De 3 små holoparasitiske familier Apodanthaceae, Cytinaceae og Mitrastemonaceae var tidligere inkluderet i Rafflesiaceae. Se også oversigten over rod- og stængel-parasitter fordelt på familier og halv- og helsnyltere.

Definitioner:
Parasitisme vil sige, at den ene plante udnytter den anden og derved skader denne.

Snylteplanten optager via en broforbindelse (haustorium) vand og næringsstoffer fra én eller flere andre planter (værter). Det er der også andre planter der gør, men her er broforbindelsen myceliet fra en mykorrhizadannende svamp. Sådanne planter kaldes nu myko-heterotrofe planter. Mange, hvis ikke de fleste af de såkaldte rådplanter (saprofyter) synes reelt at være myko-heterotrofe.

Obligate parasitter kan ikke leve uden vært, mens fakultative parasitter (eksempler findes kun blandt halvsnyltere, der samtidig er rodsnyltere) overlever uden vært, men klarer sig dårligt.

Litteratur:
Publikationslistens nr. 53-56 & 60 er på dansk og rigt illustreret. Nr. 10, 13, 16-19, 25 og 29 handler også om parasitter. - Se endvidere 'Om Viscum' og 'Dyrkning af Viscum' (mistelten) på denne hjemmeside.
Der findes desuden enkelte artikler på dansk om nældesilke, skælrod og gyvelkvælere i Botanisk Forenings medlemsblad 'Urt'.
Et klassisk videnskabeligt hovedværk er: J. Kuijt, 1969: The Biology of Parasitic Flowering Plants.
Følgene bog er rigt illustreret: H S Heide-Jørgensen 2008: Parasitic flowering plants.
Der er talrige indgange på internettet, hvor den mest omfattende er:
http://www.science.siu.edu/parasitic-plants/ --------------------H. S. Heide-Jørgensen. November 2008