Viscum.dk
Kursus: Orkidéernes biologi
ved cand. scient. Henning S. Heide-Jørgensen

INDHOLD:

Botaniske emner

Curriculum vitae (C.V.)

Foredrag

Grønne fingre


Kurser

Om Viscum
(Mistelten)


Publikationer


Rhyncostylis
retusa
C. maculataZygopetalum med pollinier før og efter bestøvning.

Dactylorhiza majalis,
Maj-gøgeurt

 Oncidium wentwortianum

Dactylorhiza incarnata, Kødfarvet gøgeurt
Orchis morio,
Salep-gøgeurt
 

 

 

 


INDHOLD:

Botaniske emner

Curriculum vitae (C.V.)

Foredrag

Grønne fingre


Kurser

Om Viscum
(Mistelten)


Publikationer

Generelt om undervisningen

Interessen for orkidéer er i fortsat vækst, og formålet med emnekurset 'Orkidéernes biologi' er at udbrede kendskabet til de forskellige biologiske forhold, der gør denne familie særligt succesrig og interessant.
Orkidéfamilien omtales ofte som den mest succesrige plantefamilie. Det skyldes dels, at familien er den mest artsrige med mindst 25.000 arter dels, at orkidéerne er udbredt til alle dele af kloden undtagen Antarktis. De er også i stand til at vokse under næsten alle forhold fra en rent underjordisk tilværelse til et liv som epifyt højt til vejrs på træers grene eller på klippevægge med rødderne frit eksponeret.
Ved undervisningen gennemgås de egenskaber, der er bag-grunden for orkidéernes succes. Det drejer sig om samlivet med svampe, om et enestående samspil med insekter til bestøvning, om den enorme frøproduktion og om orkidéernes specielle anatomi til optagelse og oplagring af vand. Mange orkidéer har desuden en særligt vandbesparende form for fotosyntese. Undervisningen foregår som forelæsninger ledsaget af en række smukke plantebilleder. Der bliver lejlighed til at dissekere blomster og bruge mikroskop, og der er indlagt 2 eksursioner dels til Hans Christiansens orkidé gartneri i Fredensborg dels til Møns Klint og Jydelejet. Den sidste ekskursion finder sted sidst i juni. Desuden tilbydes mod særskilt betaling en weekend ekskursion til Öland den første weekend i juni, når Alvaret står i fuldt flor (se nederst på siden).

Undervisningen foregår sen eftermiddag eller aften.

Undervisningen afvikles over 10 gange á 7 kvarter samt 2 ekskursioner. Den første af 2 timers varighed + transporttid. Den anden i juni er en heldagsekskursion.
Undervisningen finder sted på Biologisk Institut, Øster Farimagsgade 2D opg. E, 3. sal (peg med mus på foto og se kort). - De praktiske forhold omkring ekskursionerne aftales under kurset. Det kan være nyttigt at medbringe en lup samt på ekskursionerne desuden en flora. Bemærk, at der ikke undervises i efterårsferien (uge 42).


Tilmelding
via kususudbyder, der hidtil har været Folkeuniversitetet i Københan.
Vejledende pris: 775 kr.
Nogle aldersgrupper kan få rabat.


Ekskursioner: der betales særskilt for transporten.
Pris for ekskursion til Öland : se nederst på siden.Program for undervisning i efteråret:

1. gang
Efter en introduktion til kurset gøres der rede for orkidéernes geografiske udbredelse og forekomst i forskellige vegetations-typer. Derefter følger en gennemgang af familie karakterer inklusive variationen i den vegetative morfologi. Forelæsningen afsluttes med en oversigt over orkidéernes systematik.
2. gang
Orkidé blomstens bygning omtales detaljeret, og der bliver lejlighed til at dissekere forskellige blomster og se på dem i mikroskop.

 

3. gang
Det handler denne gang om orkidéernes anatomiske bygning samt forskellige strukturelle og fysiologiske tilpasninger til deres levevis som enten jordorkidéer eller epifyter. Bl.a. omtales vandhusholdningslivsformerne fra hygrofyt til xerofyt og en særligt vandbesparende form for fotosyntese, CAM-fotosyntese. Et andet vigtigt emne er samlivet med svampe i form af mykorrhiza. Det har ført til, at evnen til fotosyntese er gået tabt hos et mindre antal orkidéer, der i stedet for lever som såkaldte saprofyter.

4. gang
Her drejer det sig om bestøvningsbiologi hos orkidéer. Mange arter har en så stærkt specialiseret blomsterbygning, at kun en enkelt insektart og til tider endda kun det ene køn af insektet kan foretage bestøvningen. Denne sam-evolution har stor betydning for begge parters overlevelsesmuligheder. Foruden omtale af de mange forhold, der er af generel betydning for en vellykket bestøvning gennemgås en række bestøvningstyper, som orkidéerne benytter, fra snyltehvepse- til fuglebestøvning. Det indebærer historier om snyd, forgæves parringer, bedøvelser og drukneulykker.

 


5. gang
Frø, kim og spiring samt formering af orkidéer står på dagsordenen. Som baggrundsviden omtales pollen- og kimudvikling hos blomsterplanter. Orkidéernes frø hører til de absolut mindste og indeholder så lidt næring, at spiringen generelt kun kan blive vellykket, når den foregår i symbiose med specielle svampe. Spredningsbiologien omtales også.
Det sidste emne bliver formering og forædling af orkidéer, herunder brug af meristem- og vævskulter.

6. gang
Her præsenteres europæiske og især danske og nordiske orkidéer. Det er alle orkidéer, der er rodfæstede i jorden. De 5 grønlandske orkidéer omtales også.

7. gang

Her omtales orkidéer fra de tropiske og subtropiske egne, hvor de epifytiske former dominerer. De vigtigste pan-tropiske slægter omtales for sig og derefter følger slægter, der hører hjemme i Asien, Australien og Afrika.
8. gang
Orkidéer fra det amerikanske kontinent, hvor specielt Syd- og Mellem-Amerika er interessante med mange slægter og arter.
9. gang
Beskyttelse af fredede og truede arter samt orkidéernes evolution. Muligvis bliver der også tid til at høre lidt om orkidé forskningens historie.
10. gang
Hovedemnet bliver Ölands flora og omtale af de orkidéer, vi kan forvente at se på ekskursionen sidst i maj. Desuden aftales de praktiske forhold omkring ekskursionerne, og der foretages tilmelding samt erlægges et depositum for turen til Öland på 150 kr, der modregnes ved den endelige betaling, men er tabt ved senere framelding. Endelig betaling sker først under selve ekskursionen.
11. gang Søndag kl. 15.00
Ekskursion til Fredensborg, hvor Hans Christiansens Orkidé gartneri, der er nordens største af sin art, vil være åbent for kursisterne efter normal åbningstid. Gartneriet vises frem, og der fortælles om dyrkning af orkidéer i såvel stor skala som hjemme i vindueskarmen. Det påregnes, at enkelte kursister vil tilbyde kørelejlighed i privat bil, ellers må transport ske med tog eller bus. Det praktiske aftales nærmere ved under-visningen.
12. gang (lørdag)
Ekskursion går til Møns Klint og Jydelejet. Turen fordrer, at én eller flere deltagere vil stille privat bil til rådighed mod kørselsgodtgørelse. Dvs., at transportudgifterne deles mellem deltagerne. Tidspunktet ligger sidst i stor gøgeurts blom-stringstid og allerførst i horndrager og rød skovliljes blomstring. - Meldes heldagsregn for lørdagen udskydes turen til søndag.Eksta tilbud (sidst afholdt 1/6 2007):
Ekskursion til Öland.

Antallet af deltagere var begrænset til 16.
Vi startede kl.14 fredag eftermiddag fra min private adresse i Hjortekær i private biler (mod kørselsgodtgørelse). Madpakke og drikkevarer var medbragt til køreturens aftensmåltid. Køretid ca. 5 timer afhængigt af pausernes varighed. Indlogering foregik i dobbeltværelser på et hotel i Vickleby med middag om lørdagen og stort morgen måltid lørdag og søndag. Frokost lørdag og søndag blev indtaget på havnen i Färjestaden, hviket passede bedst efter ekskursionsprogrammet. I 2006 blev turen gennemført i private biler for ca. 1700 kr og i 2007 for 1750 kr/person.

Fredag gik vi en aftentur på en Alvar lokalitet med orkidéer nær hotellet. - Lørdag besøgtes forskellige lokaliteter inklusive Halltorps hage med tusindårige ege, fruesko (Cypripedium calceolus) og en urteflora, der mageligt kan måle sig med den i Boserup skov. Ismantorps jernalderborg med ridder-gøgeurt (Orchis militaris) og flueblomst (Ophrys insectifera) stod også på programmet. Vi nåede desuden et par lokaliteter mere. Vi besøgte selvfølgelig også Alvaret ved højlys dag, hvor der foruden orkidéer var mange andre spændede planter, hvoraf flere er endemiske. - Søndag besøgtes bl.a. Borgs enge ved Gråborg og Åleklinta inden hjemturen med frokost i Färjestaden. Vi var tilbage i København omkring kl. 18. Solidt fodtøj kan anbefales, og man skal være forberedt på, at det kan regne på Öland.


Blomstrende alvar, Öland - 24. maj 2003Odontoglossum bictoniense x rossii
Øster Farimagsgade 2D (set fra gård + kort)
Diagram af orkidé blomst +
Ascocenda Princess Mikasa "Sapphire".Saprofyten Corallorhiza maculata

 

 


Schomburgkia superbiens med humlebi, der
har fået orkidéens hvide støvkøller på ryggen.
+ Peg og se samme blomst før besøget.Frø og protokormer af Thelymitra pauciflora.Cypripedium calceolus, FrueskoDendrobium margaritaceum
Gul og rød form af Dactylorhiza sambucina, Hylde-gøgeurt. I baggrunden ses Orchis mascula, Tyndakset gøgeurtDactylorhiza sambucina, Hylde-gøgeurt

Orchis militaris, Ridder-gøgeurt