Viscum.dk


INDHOLD:

Botaniske emner

Curriculum vitae (C.V.)

Foredrag

Grønne fingre


Kurser

Om Viscum
(Mistelten)


Publikationer

Ny bog om
snylteplanter


Kursusoversigt


Følgende kurser er tidligere afholdt, men er nu indstillet.

  • Botanisk Grundkursus. Basal morfologisk, anatomisk og fysiologisk viden om planter. - Program for senest afholdte kursus.

  • Orkidéernes Biologi. - Program for senest afholdte kursus.

  • Heterotrofe planter - primært om kødædende og snyltende planters biologi. - Program for senest afholdte kursus.

  • Planternes anatomi. - Om struktur og funktion hos rod stængel og blad samt basal blomsterbygning.

  • Livsformer - med fokus på planternes anatomiske, morfologiske og fysiologiske tilpasning til forskellige miljøer bl.a. tørketolerante planter, arktiske planter og epifyter (især orkidéer).Fluefanger - Dionaea muscipula