OVERSIGT OVER KØDÆDENDE (CARNIVORE) PLANTER
FÆLDETYPE
ARTER
SLÆGT
FAMILIE
UDBREDELSE
PASSIV Faldgrube

2
1
15
1
8
117
1

Brocchinia
Catopsis
Heliamphora
Darlingtonia
Sarracenia
Nepenthes (kandebærer)
Cephalotus

Bromeliaceae
Bromeliaceae
Sarraceniaceae
Sarraceniaceae
Sarraceniaceae
Nepenthaceae
Cephalotaceae

Venezuela, Guayana
Sydlige Florida - SØ Brasilien
Guayana
Oregon - Californien
Østlige USA - Midt Canada
SØ Asien, Madagascar
SV Australien
Limpind
1
2-7
1
1
Ibicella
Byblis
Triphyophyllum
Drosophyllum
Martyniaceae
Byblidaceae
Dioncophyllaceae
Drosophyllaceae
Sydlige USA - Mexico
Vest Australien
Sierra Leone - Liberia
Portugal - Marokko (kyster)
A
K
T
I
V
Langsom Fluepapir
96
209
Pinguicula (vibefedt)
Drosera (soldug)
Lentibulariaceae
Droseraceae
Nordlige halvkugle
Hele verden undtagen Antarktis
Hurtig Rævesaks
1
1
Dionaea
Aldrovanda
Droseraceae
Droseraceae
N og S Carolina (USA)
Central Eurasien, Afrika, Kina
Musefælde
225
Utricularia (blærerod)
Lentibulariaceae
Hele verden undtagen Antarktis
Pumpe Åleruse
21
Genlisea Lentibulariaceae Afrika, Mellem-Syd Amerika

Kommentarer til tabellen:
Carnivore planter defineres som planter, der kan a) lokke, b) fange, c) nedbryde mindre dyr gennem en exogen (udvendig, dvs. på fældens overflade) fordøjelsesproces samt d) optage nedbrydningsprodukterne gennem kirtler på fældens overflade. Mange planter evner én eller flere af punkterne, men alle fire skal være opfyldt, før planten kan kaldes kødædende.
Inddelingen i skemaet er baseret på, om fælden eller dele af den udfører en bevægelse under fangsten (Passiv, Aktiv) samt, hvilken fangstmetode der anvendes. Antallet af arter er for flere slægter steget kraftigt i de senere år både som følge af en opsplitning af 'gamle' arter og fund af nye arter. Det samlede antal carnivore blomsterplanter er på denne baggrund godt og vel 600. Drosophyllum, der tidligere var placeret i Droseraceae har nu fået sin egen familie Drosophyllaceae. Slægterne Biovularia og Polypompholyx er nu inkluderet i Utricularia. Lentibulariaceae er et ofte brugt synonym for Utriculariaceae, blærerodfamilien. Slægterne Brocchinia, Catopsis og Ibicella indeholder også ikke-carnivore arter. En enkelt art Paepalanthus bromeliodies (Eriocaulaceae, en nærtstående familie til Bromeliaceae) med primitive faldgrubefælder er muligvis også carnivor. Brocchinia, Catopsis (og Paepalanthus) er de eneste énkimbladede slægter med carnivore arter. For artsrige slægter, kan det angivne antal opfattes som et minimumstal, idet der stadig er mulighed for at finde flere arter i ufuldstændigt udforskede områder.

Publikationslistens nr. 9, 11, 14 og 67 er populærvidenskabelige aretikler om kødædende planter.

H. S. Heide-Jørgensen - opdateret maj 2014

Bemærk, at flere af slægtsnavnene linker til fotos og nærmere beskrivelse. Her finder du Indexsiden
Viscum.dk