Darlingtonia californica - vegetativ formering

 


Darlingtonia californica har vegetativ formering ved op til 80 cm lange underjordiske udløbere, og den kan derfor danne tæppedannende populationer som her i en kystnær Darlingtonia Park, Oregon. Kanderne virker noget etiolerede (forstørrede som følge af lysmangel), idet planterne på denne lokalitet kun har mulighed for at modtage sol et par timer dagligt. I fuld sol er fiskehalen og dele af kuplen rød, mens denne farve forsvinder hos skyggede planter, der samtidig danner mere grønt klorofyl for at opretholde en tilstrækkelig fotosyntese. - De fleste Darlingtonia lokaliteter findes i beskyttede naturparker og på relativt utilgængelige steder, så selv om den samlede udbredelse er lille anses arten ikke for truet.-------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------- H. S. Heide-Jørgensen, marts 2010.

-------------------------
Retur til Darlingtonia eller Oversigt over carnivore slægter eller til Forside.